top of page

תמחור אטרקטיבי:

תכנון פתרון בהתאם לתקציב הלקוח,
אפשר לבחור במערכת בתקציב צנוע ולהמשיך לאחר תקופה עם יתר הבית

המערכת מבוססת Zwave שמסופק עי הרבה יצרנים, ולכן ניתן לרכוש רכיבי מערכת נוספים

ממבחר ספקים גדול, עובדה המוזילה את עלות המערכת, לא מחייבת וקושרת אותנו לספק ספציפי.

bottom of page