top of page

יעילות וחסכון:

בכל בית יש אפשרות לחסכון בחשבון החשמל החודשי, לדוג' כאשר הילדים שכחו לכבות מזגנים או תנורים בחדרים, המערכת תכבה אותם אוטומטית בשעה מוגדרת או אם תזהה צריכה גבוהה של חשמל בשעות מסויימות,הכל בהתאם לדפוסי החיים שההורים יגדירו.

עוד דוגמא - לשומרי שבת או מסורתיים- חסכון ברכישת כל שעוני החשמל הרבים לבית. 

שכן המנגנון כבר כלול במערכת.

ואם רק תרצו ניתן גם לחסוך בעלות ההשקיה אם ירד גשם, ואז ההשקיה תופסק אוטומטית ע"פ הגדרת רטיבות האדמה.

bottom of page