top of page

תרחישים ניתן לשלוט בכמה שיטות :

ניתנים להפעלה בכמה דרכים :
• נלחץ על אחד המתגים שהגדרנו לתרחיש, לדוגמא "לילה טוב" - יפעיל/יכבה הרבה מערכות בו זמנית,

כיבוי כל המזגנים /הורדת תריסים/ כיבוי תאורה /כיבוי טלוויזיה וכו.
• הפעלה וכיבוי בלוז מתוכנן מראש (יעיל  כתחליף לשעוני שבת)
• הפעלה אוטומטית כתגובה להגדרה מחיי היום-יום שלנו, לדוגמא :אם מגיעים הביתה כשעדיין מואר בחוץ, אזי הבית יפתח את כל הווילונות והתריסים בקומת הכניסה (חוסך את הצורך להרים ידנית אחד אחד).
או דוג' נוספת: אם הטמפ' בחוץ ירדה ל- 15º אז תדליק את הבוילר בשעה 19:00 למשך 20 דק, ובשעה 19:30 הדלק תנור חימום בחדר האמבטיה למשך 50דק.

bottom of page