top of page

בטחון מגניבות

הגנה על חלונות ודלתות הבית /  גלאי נפח / הפעלה וכיבוי רנדומלית של אורות וטלוויזיות

ברחבי הבית אחת לפרק זמן, כך שמחוץ לבית

נוצר הרושם שהבית מאוכלס כרגע.

bottom of page