בטיחות

המערכת תשמור על הבית בשנתנו או בהעדרנו מהבית

מגדירים למערכת כיצד להגיב? למי להודיע?

במקרי דליפת גז, שרפה, פיצוץ מים,

רעידת אדמה חס ושלום
המערכת תשלח את המסר שלנו

לכל מי שיוגדר לה בעקביות .